Palvelut

Minulla on palvelusopimus Kelan kanssa: vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus ja kuntoutuspsykoterapia 16-25-vuotiaille psyykkistä kuntoutusta tarvitseville. Kela järjestää ja rahoittaa näitä kuntoutuksia. Musiikkiterapian voi tulla myös omalla kustannuksella.

Erityisesti olen tehnyt musiikkiterapiaa kehityksellisesti ja neurologisesti vammautuneiden, autististien sekä psyykkisistä vaikeuksista kärsivät henkilöiden kanssa. Olen saanut koulutusta kyseisiin kohderyhmiin. Teen myös musiikkiterapia-arviointeja. Asiakkaani ovat olleet kaiken ikäisiä, eniten kuitenkin lapsia tai nuoria.

Annan musiikkiterapiaa suomen ja englannin kielillä.

Toimitilani sijaitsee Jyväskylän keskustassa Kyllikinkatu 1:ssä. Siellä on laadullisesti ja määrällisesti hyvät välineet terapian tekemiseen: bändisoittimet, musiikinkuuntelu, palaveritila ja toimistotila.

Olen vetänyt kehitysvammaisten bänditoimintaa vuodesta 1997 alkaen. Olen musiikkikoulu KUMOn perustajajäsen ja toimin siinä opettajana. Toimin myös työnohjaajana.

Olen ollut mukana Jyväskylän yliopiston järjestämässä kahdessa tutkimusprojektissa, joissa kohderyhmänä oli masentuneet henkilöt. Tulokset ovat olleet positiivisia.