Musiikkiterapia

Musiikkiterapiaa käytetään monipuolisesti eri tavoin vammautuneiden henkilöiden kuntoutuksena. Musiikkiterapiassa käytetään mm. keskustelua, soittamista, säveltämistä, sanoittamista, maalaamista, rentoutusta, improvisaatiota, liikettä ja musiikin kuuntelua. Menetelmät ja välineet vaihtelevat asiakkaan tavoitteiden, tarpeiden ja terapeutin työtapojen mukaan.

Asiakkaalla ei tarvitse olla musiikillisia valmiuksia tai taitoja. Musiikkiterapia on tavoitteellista ja suunniteltua kuntoutusta. Tärkeää on yhteistyö asiakkaan eri tahojen kanssa. Tapaamisia on 1-2 kertaa/viikko, yhden terapiaistunnon kesto on 45-60 min:a.